The trouble is, you think you have time

– Buddha


Geoffrey Deckers, één van de grondleggers van de overgang van campagne voeren voor dierenbescherming naar dierenrechten in Nederland, is op 29 juni 2020 op 51-jarige leeftijd totaal onverwachts en veel te jong overleden. Het verschrikkelijke nieuws sloeg wereldwijd in als een bom, Geoffrey was een groot inspirator en mentor voor vele dierenvrienden. Altijd bereid om te adviseren of te helpen, was hij een hele bijzondere collega en vriend die erg gemist gaat worden.

Geoffrey heeft in de 37 jaar dat hij voor dieren streed veel gedaan en veel bereikt. Hij was als tiener campagnecoördinator bij de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie waarmee een daling in het aantal dierproeven werd ingezet, hielp Marion Bienes en Antoinette Hertsenberg met het organiseren van een congres van artsen tegen dierproeven bij de Anti Vivisectie Stichting, was mede-oprichter van de Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, actief bij het vroegere Anti Diergebruik Komité, zette de Nederlandse afdeling op van PETA, was voorzitter van de European Coalition to End Animal Experiments en tegenwoordig Cruelty Free Europe, zat in het bestuur bij International Animal Rescue, JAAN (Jakarta Animal Aid Network) van Femke den Haas waarmee ook wordt gestreden tegen de duivelse palmolie-industrie die het natuurlijk leefgebied van onder meer orang-utans vernietigt, in het bestuur bij dierenopvangorganisatie La Gula Lupis, de Haagse knaagdierenopvang en bij de Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties. Hij was de drijvende kracht in het Haagse Comité Dierentuin Nee, waarin hij dierenrechtenactivisten, buurtbewoners en lokale politici wist te verbinden om samen te strijden tegen de komst van een nieuwe dierentuin - en uiteraard kwam die er dan ook niet. 

Geoffrey was mede-oprichter en voorzitter van stichting Een DIER Een VRIEND (dat nu onder Diervriendelijk Nederland ressorteert), waarbij een campagne voor de sluiting van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) één van de speerpunten werd. Het grootste succes werd daarbij een verbod op experimenten met mensapen 2002 en daarmee de vrijlating van de laatste test-chimpansees uit het laboratorium in 2006. Geoffrey was meer dan 20 jaar voorzitter van de Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven, sinds Brexit bekend als Cruelty Free Europe.  Geoffrey was ook een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse Vredesdienst voor Dieren die Diervriendelijk Nederland samen met Comité Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma organiseert, en van de Diervriendelijke Parlementaire BBQ (voorheen de KlimaatBBQ). Geoffrey geloofde in effectieve samenwerking, om zo veel mogelijk te bereiken om dierenleed en diermisbruik te stoppen. Mede dankzij Geoffrey’s inzet kwamen er vele doorbraken, waaronder het Europees verbod op dierproeven voor cosmetica; het voorkomen van giftigheidstests op dieren het Europese REACH programma; het verbod op zwanendriften; de sluiting van de grootste legbatterij in Nederland; het verbod op wilde dieren in circussen en de opkomst van steeds meer diervriendelijke consumenten. 

Bij zijn crematie maandag 6 juli 2020 waren enkele Kamerleden en een gemeenteraadslid aanwezig, en keken via online service in diverse continenten vertegenwoordigers van dierenbelangenorganisaties mee. Op zaterdag 11 juli 2020 werd een herdenking gehouden bij het apenvivisectiecentrum BPRC in Rijswijk, waar Geoffrey’s activisme tegen dierenleed begon na een ‘educatief schooluitje’ aldaar met z’n biologie leraar – die er voordien gewerkt had. Er was een grote opkomst bij de herdenking en SBS Hart van Nederland was er ook. (Uitzending)

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.